BCTE

Het centrum is gericht op het uitvoeren van kortdurende behandelingen na een traumatische ervaring na bijvoorbeeld ziekenhuisopname. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat een kortdurende interventie vlak na een opgelopen traumatische ervaring langdurige uitval kan voorkomen.

Binnen ons centrum werken gespecialiseerde psychologen die doormiddel van het toepassen van nieuwe technieken zoals EMDR binnen een aantal sessies een traumatische ervaring weten te reduceren.

Na de intake wordt bekeken of het gaat om een licht trauma of dat er wellicht een doorverwijzing naar de GGZ moet plaatsvinden. Na de intake volstaan gemiddeld drie sessies voor een effectieve behandeling.

Momenteel werken we mee aan een pilot binnen het Universitair Medisch Centrum Radboud in Nijmegen op de afdeling verloskunde om onze behandelwijze te integreren in het protocol en de ziekenhuisadministratie. Zo streven we naar een optimale samenwerking tussen de patiënt, zorgverlener en zorginstelling.